Obchodní podmínky

Dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 26. července 2021 vstupují v platnost nové Zvláštní obchodní podmínky pro účty a platební styk Peněžního domu, spořitelního družstva (dále jen „Podmínky“).

Důvodem změny Podmínek je implementace nové právní úpravy Chráněného účtu fyzické osoby. V textu podmínek došlo k doplnění definice Chráněného účtu v bodu 1., doplnění bodu 5.2 a doplnění nového článku 6 (body 6.1 – 6.4) s popisem Zvláštních podmínek pro zakládání, vedení a zrušení či zánik chráněného účtu fyzické osoby. V souvislosti s nově doplněnými body, došlo k přečíslování původních bodů Podmínek. Nově doplněná ustanovení jsou barevně zvýrazněny v níže uvedeném dokumentu s popisem změn.

Zvláštní obchodní podmínky pro účty a platební styk účinné od 26.7.2021 s vyznačenými změnami [PDF]

Zvláštní obchodní podmínky pro účty a platební styk účinné od 26.7.2021 [PDF]

Zvláštní obchodní podmínky pro účty a platební styk účinné od 1.9.2019 [PDF]

Všeobecné obchodní podmínky účinné od 1.10.2017 [PDF]

Zvláštní obchodní podmínky pro účty a platební styk účinné od 1.10.2017 [PDF]

Všeobecné obchodní podmínky účinné od 1.5.2016 [PDF]