Zásady ochrany osobních údajů

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte jsou spravovány společností Peněžní dům, spořitelnů družstvo, IČO: 64508889. V naší společnosti dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pokud využijete možnost kontaktovat nás elektronickým formulářem, nebo e-mailem, potřebujeme znát jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonní kontakt z důvodu další komunikace.

Osobní údaje, které získáváme s Vaším souhlasem, jsou považovány za přísně důvěrné, jsou plně zabezpečeny proti zneužití a nejsou předávány žádné další osobě, mezinárodním společnostem a ani nejsou předávány do třetí země.

Vaše práva

Každý zákazník má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, má právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezit zpracování, vznést námitku proti zpracování má-li za to, že při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s nařízením EU 2016/679.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Peněžní dům, spořitelní družstvo prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Peněžní dům, spořitelní družstvo přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  3. Peněžní dům, spořitelní družstvo prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro úspěšné splnění služeb spořitelního družstva a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné, plně zabezpečeny proti zneužití a nejsou předávány žádné další osobě. Zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, email a telefonní číslo) se uskuteční za účelem efektivní komunikace s Vámi.

Odesláním informací z internetového formuláře, žádosti o zasílání novinek, nebo e-mailem souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů a v celém rozsahu je přijímáte.