Běžný účet pro neziskové organizace a obce

Hlavní parametry produktu

 • Účet je vhodný pro neziskové organizace, obce nebo instituce veřejného sektoru.
 • Slouží k provádění platebního styku.
 • Ovládání přes internetové bankovnictví.
 • K účtu lze vydat mezinárodní platební kartu.
 • Možnost sjednat kontokorentní úvěr.

Podmínky založení Běžného účtu pro neziskové organizace a obce

 • Běžný účet si může založit subjekt, který je členem Peněžního domu, viz Jak se stát členem.
 • Předložit následující doklady:
  1. Zřizovací listinu, doklady o přidělení IČ a stanovy.
  2. Osoba pověřená k jednání (na základě plné moci) předloží občanský průkaz nebo cestovní doklad.
 • Minimální počáteční vklad na účet je 100 Kč.

Přehled poplatků a úroků

Váš vklad je pojištěn v rámci zákonného systému pojištění vkladů. V případě platební neschopnosti Peněžního domu, Vám bude za Váš vklad vyplacena náhrada do výše částky odpovídající 100 000 EUR. Podrobnější informace získáte z informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladu pro klienta.

Kompletní sazebník poplatků a úroků najdete zde.