Akční nabídka na termínované vklady!

Využijte naši nabídku zvýhodněných termínovaných vkladů. Nabídka je určena pro fyzické i právnické osoby a je platná nejpozději do 29.02.2024. Maximální ani minimální výše vkladu není omezena!

TERMÍNOVANÝ VKLAD NA 3 ROKY

 • Úročeno aktuální sazbou ve výši 5,60 % p.a. (tj. aktuální diskontní sazba ČNB zvýšená o 0,35 % p.a.).
 • Možnost předčasného výběru 25 % vkladu každý rok, a to bez jakékoli sankce.
 • Garance minimální úrokové sazby.
 • Měsíční připisování úroků.

TERMÍNOVANÝ VKLAD NA 1 ROK

 • Úročeno aktuální sazbou ve výši 5,05 % p.a. (tj. aktuální diskontní sazba ČNB snížená o 0,20 % p.a.).
 • Možnost předčasného výběru 25 % vkladu, a to bez jakékoli sankce.
 • Garance minimální úrokové sazby.
 • Měsíční připisování úroků


Vypočítejte si Vaše zhodnocení

Termínované vklady dle Sazebníku

Aktuální výše úrokových sazeb u standardních termínovaných vkladů (dle Sazebníku)

Roční úroková sazba
4,90 %5,05 %
5,10 %5,15 %5,20 %
Délka vkladu1 rok2 roky3 roky4 roky5 let

Hlavní parametry produktu

 • Minimální částka je již od 100 Kč.
 • Maximální výše není omezena.
 • Založení a vedení termínovaného vkladu je zdarma.
 • Úročí se denně (úroky se připisují na konci kalendářního měsíce či v den ukončení vkladu) – úročení vkladu je možné pouze za splnění podmínky uvedené v ust. § 3 odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., dle kterého souhrn zůstatků vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu. Na základní členské vklady a další členské vklady člena se nevztahuje pojištění pohledávek z vkladů.
 • U vkladů s délkou trvání do 6 měsíců včetně platí pevná roční úroková sazba dle aktuálního sazebníku v době založení.
 • U vkladů s délkou trvání od 7 měsíců platí pohyblivá roční úroková sazba dle sazebníku platného v době sjednání termínovaného vkladu.
 • Klienti si mohou připsané úroky vybírat měsíčně, nebo v den ukončení vkladu.
 • Je možno sjednat revolving, tj. automatické obnovování vkladu.
 • Smluvní pokuta za předčasný výběr z uloženého vkladu činí max. 2 % z vybírané částky vkladu.
 • Připsané úroky jsou zdaňovány dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, v platném znění.

Přehled poplatků a úroků

Váš vklad je pojištěn v rámci zákonného systému pojištění vkladů. V případě platební neschopnosti Peněžního domu, Vám bude za Váš vklad vyplacena náhrada do výše částky odpovídající 100 000 EUR. Podrobnější informace získáte z informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladu pro klienta.

Kompletní sazebník poplatků a úroků najdete zde.