Běžný účet pro fyzické osoby

Hlavní parametry produktu

  • Účet je vhodný pro fyzické osoby.
  • Slouží k provádění platebního styku.
  • Založení a vedení účtu je zdarma.
  • Ovládání přes internetové nebo SMS bankovnictví.
  • K účtu lze vydat mezinárodní platební kartu.
  • Zdarma můžete vkládat hotovost na naší pobočce.
  • Možnost sjednat kontokorentní úvěr.

 Podmínky založení Běžného účtu pro fyzické osoby

  • Běžný účet si může založit člen Peněžního domu, viz Jak se stát členem, který starší 18 let.
  • Předložit jeden doklad prokazující totožnost (občanský průkaz, cestovní doklad).
  • Minimální počáteční vklad na účet je 100 Kč.

Přehled poplatků a úroků

Váš vklad je pojištěn v rámci zákonného systému pojištění vkladů. V případě platební neschopnosti Peněžního domu, Vám bude za Váš vklad vyplacena náhrada do výše částky odpovídající 100 000 EUR. Podrobnější informace získáte z informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladu pro klienta.

Kompletní sazebník poplatků a úroků najdete zde.