Další členské vklady

Členský vklad a další členský vklad představují investici do základního kapitálu Peněžního domu, spořitelního družstva s atraktivním výnosem. Skutečná výše zhodnocení členských vkladů však záleží na tom, jak vysoký hospodářský výsledek Peněžní dům dosáhne a zda členská schůze schválí rozdělení zisku členům.

Díky členským vkladům se Vám budou úročit Vaše vklady.

Úročení vkladu je možné pouze za splnění pravidla 1:10, tj. podmínky uvedené v ust. § 3 odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, dle kterého souhrn zůstatků vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu.

Členský vklad nespadá do systému pojištění vkladů.

Za členský vklad a další členský vklad získáte hlasovací právo na členské schůzi. Čím vyšší další členský vklad, tím více hlasovacích práv na členské schůzi.

Pokud se rozhodnete ukončit své členství nebo snížit svůj další členský vklad, tak Vám náleží vypořádací podíl (dle § 4b odstavec 3 Zákona 87/1995 Sb., lze výši dalšího členského vkladu snížit nejvýše o 20 % jeho původní výše za každých 12 měsíců ode dne jeho splacení).

Další členský vklad lze převést mezi členy Peněžního domu. Převod členského vkladu je možný jen se souhlasem představenstva Peněžního domu.