Dětský spořicí účet DOMEČEK

Hlavní parametry produktu

  • Spořicí účet Domeček je určen pro děti od narození až do 18 let.
  • Založení a vedení dětského spořicího účtu je zdarma.
  • Úložky je možno zdarma vkládat na účet kdykoli a v jakékoli výši.
  • Při založení spořicího účtu dostane dítě dárek – polštář ve tvaru domečku.
  • Úročí se denně (úroky se připisují na konci kalendářního měsíce či v den ukončení vkladu) – úročení vkladu je možné pouze za splnění podmínky uvedené v ust. § 3 odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., dle kterého souhrn zůstatků vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu. Na základní členské vklady a další členské vklady člena se nevztahuje pojištění pohledávek z vkladů.
  • 14 denní výpovědní lhůta.
  • Dispoziční lhůta na výběr nahlášené vypovězené částky je 5 kalendářních dnů.
  • Klienti si mohou měsíční úrok vybrat ve lhůtě 29 dní po skončení příslušného měsíce bez nahlášení výpovědi.
  • Připsané úroky jsou zdaňovány dle zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění.

Přehled poplatků a úroků

Váš vklad je pojištěn v rámci zákonného systému pojištění vkladů. V případě platební neschopnosti Peněžního domu, Vám bude za Váš vklad vyplacena náhrada do výše částky odpovídající 100 000 EUR. Podrobnější informace získáte z informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladu pro klienta.

Kompletní sazebník poplatků a úroků najdete zde.