Spořicí účty s výpovědní lhůtou

Hlavní parametry produktu

 • Můžete začít spořit již od 100 Kč.
 • Maximální výše není nijak omezena.
 • Založení a vedení spořicího účtu je zdarma.
 • Úožky je možno vkládat na účet kdykoli a v jakékoli výši.
 • Dispoziční lhůta na výběr nahlášené vypovězené částky je 5 kalendářních dnů.
 • Úročí se denně (úroky se připisují na konci kalendářního měsíce či v den ukončení účtu) – úročení vkladu je možné pouze za splnění podmínky uvedené v ust. § 3 odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., dle kterého souhrn zůstatků vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu. Na základní členské vklady a další členské vklady člena se nevztahuje pojištění pohledávek z vkladů.
 • Vklady na spořicích účtech jsou úročeny podle aktuální vyhlašované úrokové sazby.
 • Nevyčerpané úroky se připisují na účet jako součást úročené jistiny.
 • Klienti si mohou měsíční úrok vybrat ve lhůtě 29 dní po skončení příslušného měsíce bez nahlášení výpovědi.
 • Smluvní pokuta za předčasný výběr vkladu činí max. 2 % z vybírané částky vkladu.
 • Připsané úroky jsou zdaňoványdle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu v platném znění.

Přehled poplatků a úroků

Váš vklad je pojištěn v rámci zákonného systému pojištění vkladů. V případě platební neschopnosti Peněžního domu, Vám bude za Váš vklad vyplacena náhrada do výše částky odpovídající 100 000 EUR. Podrobnější informace získáte z informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladu pro klienta.

Kompletní sazebník poplatků a úroků najdete zde.